Oplever du, at dit barn udviser tegn på skoletræthed og mangel på motivation i hverdagen? Er det svært at komme op om morgenen – og er folkeskolen bare ikke rigtig udfordrende nok inden for de områder, hvor dit barns primære interesser ligger? Så er det på tide at overveje nye tiltag, for skoletræthed kan udmunde i depression og generel livstræthed – og dette har stor indflydelse på dit barns læring og udvikling af hjernen. Og der ud over kan det påvirke barnets forhold til skole og læring resten af livet.

Dit barn har højest sandsynligt brug for at blive stimuleret læringsmæssigt, følelsesmæssigt og kreativt. Som barn og ungt menneske er man i besiddelse af en unik uspoleret nysgerrighed – dette er en gave, som man ikke bør forpasse chancen for at udnytte. Mange børn interesserer sig for sport, kunst, musik eller litteratur i de tidlige år, men taber interesse, når teenage alderen gør sit indtog. Og det er virkelig synd, for det er netop i de år, at potentialet er allerstørst, og der både er tid og energi til at udnytte og forfine det.

Hvis du ønsker at optimere dit barns mulighed for at drage fuldt udbytte af sit potentiale, samtidig med at det får en chance for at løsrive sig fra barndommen og udvikle sig som et voksent menneske, er en god efterskole en oplagt idé. Der findes et hav af efterskoler, såvel efterskoler med et generelt læringssigte som efterskoler med et speciale. Dette speciale kan for eksempel være idræt og friluftsliv, gastronomi, drama og teater, musik og dans, kreativ skrivning eller kunst. Inden for den sidste kategori er Flakkebjerg Efterskole en af de førende i Danmark.

Flakkebjerg Efterskole er en efterskole med speciale i at imødekomme de studerendes ønsker om realisering af et eller flere kunst projekter sideløbende med den almindelige læring. På Flakkebjerg Efterskole tilstræbes det at få kunst, kultur, sociale færdigheder og generel livskundskab og livsduelighed til at gå op i en højere enhed med det formål at højne trivslen blandt de studerende, samtidig med at vi sætter barren højt for almen læring. Vi tager udgangspunkt i den enkelte studerende og sætter en ære i at fremme nysgerrighed, empati og selvstændighed for derigennem at skabe engagerede og hele mennesker.

Flakkebjerg Efterskole er åben for alle unge på 9. og 10. klassetrin, som ønsker at udvikle sig inden for kunst, videnskab, adventuresport, media, eller viden om globale og geopolitiske forhold. Læs mere på http://www.flakkebjergefterskole.dk/