På Flakkebjerg Efterskoles gloabl-linje starter vi altid skoleåret med at lave et projekt om Danmark i det globale samfund. Det er op til dig at definere, hvad projektet skal handle op. Der er mange forskellige aspekter at tage fat i, og projektet er 100 % styret af din undren. Læs mere om hvilke muligheder, der er på http://www.flakkebjergefterskole.dk/